Acords de l’havanera “A Catalunya tenim”

Escuchar este post. Elige la velocidad adecuada

Acords de A Catalunya tenim

El Grup Gavina ens interpreta aquesta peça en Solm les estrofes i en Sol la tornada.

Una havanera clàssica, sense complicacions tant en el ritme com en la melodia, seguint els cànons d’aquestes havaneres de tota la vida.

Si algú li costa arribar a aquesta tonalitat, la pot tocar en Lam. Aquí us poso la transportació d’acords.

Solm = Lam
Dom = Rem
Mi7 = Re7
Sol = La
Sol7 = La7
Do = Re

Espero que us vagin bé els acords i que canteu amb força i convicció l’amor i l’arrelament a la terra catalana.

Gerard Moreno

A Catalunya tenim acords

T. Corona i R. de Montfort


GmFa molt temps volia cantar
Cma la terra cataGmlana.

CmUn dia me’n vaig aGmnar
D7per veure terres lluGmnyanes.

Amb ganes de veure coses
Cmvaig trencar el meu horitGmzó,
Cmsense pensar que em dei Gmxava
D7a Catalunya el miGllor.

Tornada
A Catalunya tenim,
si entreu pel PiriDneu,
una vall que és una joia
doncs enlloc la trobaGreu.

I si és per la Costa Brava,
G7no hi ha res més boCnic:
CmPalamós i EmpuriaGbrava,
D7Calella i l’EstarGtit.

Gm


Encara hi ha molta gent
Cmque no saben apreGmciar
Cmles Rambles i el TibiGmdabo
D7i els versos d’en GuimeGmrà.

Si parlem de Montserrat,
Cmde les serres la miGmllor
Cmi una verge moreGmneta
D7que ens protegeix amb aGmor.

Tornada
A Catalunya tenim,
Gaudí ens va saber doDnar,
una Sagrada Família
que és l’orgull del cataGlà.

Una Plaça Catalunya,
G7les Fonts de l’ExposCició,
Cmamb un Montjuïc al Gfons
D7que és lloc de contemplaGció.

Gm


Tot això em rosegava
Cmel cor i així vaig penGmsar:
Cml’estranger no em donaGmria
D7tot el que aquí em vaig deiGmxar.

Un dia me’n vaig tornar
Cmi vaig resar amb els peus Gmjunts
Cmperquè em serveixi ma Gmterra
D7de mocador pels meus Gulls.

Tornada
A Catalunya tenim
la història escrita amb doDlor,
amb un Timbaler del Bruc
que va fer córrer al traïGdor.

I un Jofre dit “El Pilós”,
G7si continuéssim busCcant,
Cmque va donar a CataGlunya
D7les quatre barres de Gsang.

Coda
CmQue va donar a CataGlunya
D7les quatre barres de Gsang.

CmQue va donar a CataGlunya
D7les quatre barres de Gsang.

A Catalunya Tenim

Més acords guitarra d’havaneres en Català

Corre la voz sobre todo esto

Deja un comentario