Acords de “Tornaré”

Escuchar este post. Elige la velocidad adecuada

Acords de la balada Tornaré

Balada Tornaré acords

Josep Lluís Ortega Monasterio


GL’aire ardent de la D7terra enfeGbrada,

G7

Sol d’esCtiu a les cales i al Gmar,
tot penD7sant en l’alota estiGmada
y el record d’una flor perfuA7mada, feliç vaig canD7tant…

TornaGD7quan es mori la Gtarda,

G7

tornaCré pels camins de la Gmar,
tornaD7ré ple d’amor i espeGrança,
a cercar la mirada enciD7sera d’aquests teus ulls Gblaus.

TORNADA
A7Tu també m’esDtimes;
A7tu també penses en Dmi;

C

B7tu que dius cose tan Embelles, tu..
A7quan tornaràs prop de D7mi…


Més enGllà veig un D7cel ple d’esGtrelles,

G7

més enCllà veig un arbre floGrit,
prop de D7mi una dolça miGrada
i unes mans amoroses i arA7dents a sobre del meu D7pit.

TornaGré quan la D7font vingui Gclara;

G7

tornaCré amb la lluna de Gmaig;
tornaD7ré quan la nit, ample i Gbruna,
entre canyes i pàlids siD7lencis escolti el meu Gcant.

TORNADA
A7Tu també m’esDtimes;
A7tu també penses en Dmi;

C

B7tu que dius cose tan Embelles, tu..
A7quan tornaràs prop de D7mi…

CODA
Tu seGràs, menorD7quina estiGmada,

G7

tu seCràs a la vora del Gmar;
tu seD7ràs com un so de camGpanes;
la gran font per la set dels meus D7llavis
que em crema la Gsang! 

F G

Les Anxovetes - Tornaré

Més acords de balades en Català

Corre la voz sobre todo esto

Deja un comentario