Lletra i vídeo de l’havanera “Havanera dels borratxos”

Escuchar este post. Elige la velocidad adecuada

Lletra de Havanera dels borratxos, amb Pep Gimeo “Botifarra”

Havanera dels borratxos lletra

Néstor Mont

Baix d’una palmera
n’hi ha quatre figues
torrant-se al foc,
anaren quatre fadrins i
se les menjaren a poc a poc.

Baix d’una palmera
n’hi ha quatre figues
torrant-se al foc,
anaren quatre fadrins i
se les menjaren a poc a poc.

Diners per a vi
no en tinguem cap,
anirem a Ca AlBerta,
anirem a Ca AlBerta
i beurem fiat!

Tornada
Si a casa d’Alberta anàrem
lo que fariem primer que tot,
és preguntar-li a Patrici
si mos en fia un got o dos.

Un got o dos,
o dos o tres,
si no en tinguem prou
li farem posar més.

Ja li ho pagarem,
ja li ho pagarem
en tindre diners!

Tornada
Si a casa d’Alberta anàrem
lo que fariem primer que tot,
és preguntar-li a Patrici
si mos en fia un got o dos.

Un got o dos,
o dos o tres,
si no en tinguem prou
li farem posar més.

Ja li ho pagarem,
ja li ho pagarem
en tindre diners!

Coda
..Mai, mai!

.pep gimeno canta la havanera dels borratxos

Més lletres d’havaneres en Català

Corre la voz sobre todo esto

Deja un comentario