Lletra i vídeo del valset mariner “Cap a romandre”

Escuchar este post. Elige la velocidad adecuada

Lletra del valset mariner Cap a romandre

A molts texts s’hi diu que és una havanera, però si t’hi fixes és un valset mariner, donat el seu ritme de 3/4. Escrit pel Tòfol Mus i musicat  pel José Luis Ortega Monasterio als anys 60, calculo que cap el 1965 i que, malgrat no és cantat per la majoria de Grups d’havaneres, si que gaudeix d’acceptació per alguns d’ells a l’hora d’enregistrar un nou disc.

El tema parla del goig d’anar a la caseta de la costa per “estar-se” i passar el cap de setmana amb la dona i els amics, fent córrer la música i el cant, el menjar i el vi, la qual cosa hem de reconèixer que n’és molt i molt agraïda.

Si a més de la lletra, vols aprendre els acords de Cap a romandre per a tocar-la, els tens aquí

Cap a romandre lletra

Lletra: Tòfol Mus
Música: José Luis Ortega Monasterio


Per anar cap a romandre,
es camí és molt polit,
el passam tots es dissabtes
per poder veure es amics.

Prosperam, tenim caseta,
barca nova, fa ja un any,
i per fer sa caldereta,
peixet de roca
i quatre crancs.

TORNADA
Caseta, barca, sa dona
i es amics en es contorn,
una guiterra que sona,
són lo més polit del món.

Caseta, barca, sa dona
i agafar un mig serol,
amb cançons de matinada,
contemplant com neix es Sol.


De regrés cap a ca nostra,
es diumenge per sa nit,
es camí de retornada,
ja mos sembla un poc més trist.

Hem cantat i hem fet sa festa,
hem menjat fins a esclatar,
quan s’acaba sa setmana,
tornam de vega,
deixam la mar.

TORNADA
Caseta, barca, sa dona
i es amics en es contorn,
una guiterra que sona,
són lo més polit del món.

Caseta, barca, sa dona
i agafar un mig serol,
amb cançons de matinada,
contemplant com neix es Sol.

Amb cançons de matinada,
contemplant com neix es Sol!

Cap a Romandre

Més lletres de valsets mariners a Habacompo

Corre la voz sobre todo esto


Expresa ahora tu opinión acerca de este tema dejando un comentario. Es importante para todos.

COMENTA

Deja un comentario