Acords de “El marxant”

Escuchar este post. Elige la velocidad adecuada

Acords de El Marxant

El marxant acords

Popular


CSóc un pobre marGxant
que G7pel món vaig volCtant
amb el fardo a l’esG7quena,
amb el fardo a l’esCquena.

Menjant molt malaG7ment
i anant de cara al Cvent,
i amb la bossa poc G7plena,
i amb la bossa poc pleCna.

CriG7dant, criCdant “apa, G7noies, el marCxant!”!

TORNADA
C7Que tot ho dono paFgant, sí, pagant,
cridant marCxant, marG7xant, marCxant!


Venc mitges i mitGjons,
preG7silles i boCtons,
calçotets i samaG7rretes,
calçotets i samaCrretes.

També venc uns sosGtens
i G7faixes permaCnents
per les noies mal G7fetes,
per les noies mal Cfetes.

CriG7dant, criCdant “apa, G7noies, el marCxant!”!

TORNADA
C7Que tot ho dono paFgant, sí, pagant,
cridant marCxant, marG7xant, marCxant!


Quan unes mitges Gvenc
de G7seguida n´hi comCprenc
com té les pantoG7rrilles,
com té les pantoCrrilles.

I jo que no en sóc gens Gfluix
de G7seguida n´hi conec el Cgruix,
ja se m´alcen les paG7tilles,
ja se m´alcen les paCtilles.

CriG7dant, criCdant “apa, G7noies, el marCxant!”!

TORNADA
C7Que tot ho dono paFgant, sí, pagant,
cridant marCxant, marG7xant, marCxant!


Pel carrer del GBruc, 
una G7noia com un pelCtruc, 
de cabells fins i G7rossos, 
de cabells fins i Crossos.

L’altre dia paGssant 
em G7va cridar: ” MarCxant !, 
si en porteu botons G7grossos?,
si en porteu botons groCssos?”

“Que G7sí, que Csí”, de seG7guida li vaig Cdir .

TORNADA
I a C7la cuina em va fer enFtrar, 
i allà els Cbotons li vaig G7enseCnyar. 


Aquests me’n són peGtits 
per a G7guarnir-me els vesCtits”, 
va dir-me aquella G7mossa, 

va dir-me aquella moCssa.

I jo, sens caviGl·lar,
uns G7li vaig enseCnyar,
que en duc dins d’una G7bossa,

que en duc dins d’una boCssa.

De seG7guit, de seCguit, la noG7ia es va sufoCcar.


TORNADA
i em C7va dir:
Jo tinc F18 anys, 18 anys i no he vist Cmai botons G7tan esCtranys”.

El Marxant per GRUP ROQUES BLAVES d'Esparreguera

Més acords de Cançó Popular

Corre la voz sobre todo esto


Expresa ahora tu opinión acerca de este tema dejando un comentario. Es importante para todos.

COMENTA

Deja un comentario